Header

Akriv för författare: Mikael Johansson

The Many Facets of the Second Sophistic – Colloquium at the University of Gothenburg

October 23–25, 2015

The term Second Sophistic was originally coined in the early third century A.D. by the Greek sophist and biographer Philostratus. Philostratus had the Greek rhetorical activity from the time of Emperor Nero to c. 230 in mind, but the term is nowadays used in a much wider sense. In modern scholarship all kinds of literary currents of the early and late imperial periods are included, even though some scholars still use the expression Second Sophistic only for the rhetorical works of the sophists. Thus, whereas the term itself is generally accepted and frequently used, its meaning is controversial.

One current debate concerns whether the Second Sophistic is followed by yet another sophistic period, the Third Sophistic. This term is advocated by some scholars to distinguish later imperial Greek literature from the literature of the actual Second Sophistic. The term was first suggested in 1993 by Laurent Pernot in La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, but the debate on the necessity and accuracy of the term has peaked in the last decade, with numerous articles for and against the concept.

The University of Gothenburg announces a colloquium on the many facets of the Second Sophistic. It aims at shedding light on the many sophistics of modern scholarship and seeks to explore the following topics: What do specific modern researchers mean by the term Second Sophistic? At what point in time does it begin and when does it end? Could philosophical, theological, and scientific literatures be part of the Second Sophistic, or should the term be limited only to Greek rhetorical literature of Roman imperial times? The colloquium at the University of Gothenburg does not aim at settling scientific controversies as much as being an arena for a discussion of the many facets of the Second Sophistic.

The colloquium will take place at the Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, from Friday, October 23 to Sunday, October 25, 2015, room G412.

Program

October 23

13:00 Welcome

13:30 Robert J. Penella (Fordham University)

“Declamation and Extempore Speech as Hallmarks of Philostratus’s Second Sophistic”

14:15 William Guast (University of Oxford)

“Defining the Second Sophistic: A Rhetorical-Theoretical Approach”

15:00 Coffee

15:30 Laurent Pernot (Université de Strasbourg)

“The Second Sophistic: ‘Pointless invention’ or Concept of Operations?”

16:15 Claire R. Jackson (University of Cambridge)

“Boundary Issues: Reconsidering the Ancient Novel and the Second Sophistic”

19:00 Dinner

October 24

10:00 Marius Gerhardt (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Berlin)

“The View from below: Papyrological Evidence for Sophistic Activity in Roman Egypt”

10:45 Kai Brodersen (Universität Erfurt)

“Like Father, like Son? Academic families in Philostratus’ Lives of the Sophists

11:30 Coffee

12:00 Anna Peterson (The Pennsylvania State University)

“Staging the Self: Lucian, Libanius, and the Reception of Old Comedy”

13:30 Lunch

15:00 Emily Kneebone (University of Cambridge)

“Imperial Greek Epic and the Second Sophistic”

15:45 Francesca Modini (King’s College)

“ἔσοπτρον ἴσαμεν: Second and Third Sophistic in the Mirror of Ancient Lyric Reception”

18:00 Dinner

October 25

09:00 Eleni Bozia (University of Florida)

“How Important is Quellenforschung for the Study of the Second Sophistic: Research Issue or Conundrum?”

09:45 Mali Skotheim (Princeton University)

“‘Naked Competitions’: Misreading Greek Festival Culture in Philostratus’ Life of Apollonios of Tyana

10:30 Coffee

11:00 Daniel Richter (University of Southern California):

“Eloquentia Graeca, Patria Barbara: Nature and Culture in the Second Sophistic”

11:45 David Westberg (Uppsala universitet)

“Stoic Rhetorical Theory (or Not?) in the Technographical Manuals of Late Antiquity”

12:30 Concluding discussion

 

Kungl. Vetenskapsakademien har tilldelat det Letterstedtska översättarpriset 2015 till Sven-Tage Teodorsson, docent i grekiska vid Göteborgs universitet,

för hans översättning av Plutarchos Kärlek och vänskap (Atlantis 2014).

Sven-Tage undervisade och forskade vid den klassiska institutionen vid Göteborgs universitet fram till sin pension.

Vi gratulerar honom varmt till det fina priset.

Länk till pressmeddelande:

http://www.kva.se/sv/Nyheter/2015/KVA-belonar-oversattare-och-astronom/

 

 

De svenska Medelhavsinstituten hotas av nedläggning

oktober 24th, 2014 | Skrivet av Mikael Johansson i Okategoriserade - (0 kommentarer)

I regeringens budgetproposition som offentliggjordes den 23/10 föreslås i ett kortfattat, nästintill undangömt, stycke (s. 308) besparingar på de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen och Istanbul. Det föreslås även att statens finansiering av instituten upphör helt fr.o.m. 2017. Resultatet blir med stor sannolikhet att dessa värdefulla forskningsinstitut tvingas stänga ner sin verksamhet, eftersom den statliga finansieringen utgör 90 % av deras budget.

Instituten är nödvändiga för den svenska arkeologiska verksamheten i Medelhavsländerna, men de är även viktiga för språkforskare, religionsvetare, historiker och konstnärer. De bidrar till internationella och tvärvetenskapliga samarbeten, alltså just den typ av samarbeten som efterfrågas från statens sida.

Som forskare och lärare i bland annat grekiska och latin vid Göteborgs universitet kan jag inte tillräckligt beskriva hur viktiga dessa institutioner är för mig och mina studenter.

Förslaget har redan väckt stora protester i media och på nätet. På Facebookgruppen Rädda Medelhavsinstituten finns länkar till flera inlägg i denna debatt:

https://www.facebook.com/medelhavsgate?ref=profile

För dig som vill protestera mot besparingarna finns en protestlista här:

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Medelhavsinstitut

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners pris 2014

oktober 14th, 2014 | Skrivet av Mikael Johansson i Okategoriserade - (0 kommentarer)

Den 24 september i år (2014) mottog docent Sven-Tage Teodorsson Athenvännernas pris. Ceremonin ägde rum i Medelhavsmuseet i Stockholm.

”Priset (en medalj) utdelas till en person som gjort en berömlig insats genom att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland.”

Sven-Tage Teodorsson har bedrivit forskning inom en rad olika områden inom ämnet grekiska. Bland annat har han forskat på grekiskans uttal i historisk tid.
Numera ägnar han sig främst åt översättning av den grekiske författaren, filosofen och historikern Plutarchos.

Sven-Tage undervisade och forskade vid den klassiska institutionen vid Göteborgs universitet fram till sin pension.

Vi gratulerar honom varmt till det fina priset.

Colloquium on the Second Sophistic

oktober 3rd, 2014 | Skrivet av Mikael Johansson i Grekiska - (0 kommentarer)

The Many Facets of the Second Sophistic – Colloquium at the University of Gothenburg

Gothenburg, October 23–25, 2015

The term Second Sophistic was originally coined in the early third century A.D. by the Greek sophist and biographer Philostratus. Philostratus had the Greek rhetorical activity from the time of Emperor Nero to c. 230 in mind, but the term is nowadays used in a much wider sense. In modern scholarship all kinds of literary currents of the early and late imperial periods are included, even though some scholars still use the expression Second Sophistic only for the rhetorical works of the sophists. Thus, whereas the term itself is generally accepted and frequently used, its meaning is controversial.

One current debate concerns whether the Second Sophistic is followed by yet another sophistic period, the Third Sophistic. This term is advocated by some scholars to distinguish later imperial Greek literature from the literature of the actual Second Sophistic. The term was first suggested in 1993 by Laurent Pernot in La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, but the debate on the necessity and accuracy of the term has peaked in the last decade, with numerous articles for and against the concept.

The University of Gothenburg announces a colloquium on the many facets of the Second Sophistic. We welcome participants whose research field is the Second Sophistic, especially those who specialize on the term as such or who focus on the chronological or literary boundaries of the period.

The colloquium aims at shedding light on the many sophistics of modern scholarship and seeks to explore the following topics: What do specific modern researchers mean by the term Second Sophistic? At what point in time does it begin and when does it end? Could philosophical, theological, and scientific literatures be part of the Second Sophistic, or should the term be limited only to Greek rhetorical literature of Roman imperial times? The colloquium at the University of Gothenburg does not aim at settling scientific controversies as much as being an arena for a discussion of the many facets of the Second Sophistic.

The colloquium will take place at the Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, from Friday, October 23 to Sunday, October 25, 2015. 250–300 word abstracts are due by March 1, 2015 and may be sent to mikael.johansson@sprak.gu.se.

 

De kappadokiska fäderna och den grekiska bildningen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Hösten 2014 ges den både som campus-kurs och som nätkurs på distans. Båda varianterna ges på kvartsfart. Förkunskapskrav är 30 hp antik grekiska eller 30 hp nytestamentlig grekiska.

Kursen syftar till att ge ökad färdighet i språklig interpretation av några av 300-talets kristna grekiska texter, samt att därmed ge bredare kunskaper om den senantika grekiska prosan. Utifrån texterna skisseras 300-talets litterära och kulturella grekiskspråkiga miljöer och historia; den klassiska bildningens betydelse diskuteras. På grekiska läses Basileios verk Om grekisk litteratur. Ett för ändamålet relevant urval ur Gregorios av Nazianzos, Libanios och Eunapios skildringar av 300-talets athenska bildningsmiljöer läses i översättning. Dessutom diskuteras den moderna forskningens syn på 300-talets grekiskspråkiga bildningsmiljöer (den andra sofistiken).

Anmälan och mer information finner du via antagning.se:

https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2014&publishers=gu&freeText=gre121