Header

Konferens om det humanistiska programmet

januari 15th, 2016 | Skrivet av Gunhild Vidén i Latin - (0 kommentarer)

Under hösten har ämnet latin haft ett samverkansprojekt. ”Samverkan” är numera ordet för det som tidigare kallades universitetets tredje uppgift, dvs kontakter med det omgivande samhället. Projektet har varit riktat mot samarbete med gymnasieskolan om det humanistiska programmet, och har dels resulterat i ett projekt med Västerhöjdsgymnasiet i Skövde, dels i en konferens som äger rum den 29 januari. Samarbetet med Skövde har inneburit att elever har genomfört projekt inom ämnet Människans språk, med stöd från studerande på lärarprogrammet i Göteborg och föreläsningar av lärare från universitetet. Konferensen riktar sig till lärare, främst språklärare, samt rektorer och studie- och yrkesvägledare vid det humanistiska programmet i gymnasieskolan, samt till lärare i klassiska och moderna språk vid Göteborgs universitet.

Programmet ser ut såhär:

8.45-9.15:      Samling, registrering

9.15-9.20:      Välkomsthälsning, praktisk information

9.20-9.50:      ”Så mycket kul det finns i språken! Om ord, strukturer, undervisning och folkbildning”. Föredrag av Ingmar Söhrman, professor i romanska språk med inriktning mot spanska, Göteborgs universitet

9.50-10.20:    ”Skolverket om humanistiska programmet”. Föredrag av Ylva Rosing, Skolverket

10.20-10.50:  Kaffe

10.50-11.30:  ”Humanist i näringslivet”. Föredrag av Kenth Berndtsson, ordförande för NyföretagarCentrum Sverige

11.30-12.00: ”Tatueringar på latin. När ett gammalt språk får nytt liv i ny tappning”. Föredrag av Karin Westin Tikkanen, fil. dr. och forskare i latin, Göteborgs universitet

 

12.00-13.15:  Lunch

 

13.15-13.45:  ”Från gymnasiet till universitetet i allmänhet – språkstudier i synnerhet”. Föredrag av Eva-Lena Axelsson, studievägledare vid Institutionen för språk och litteraturer, och Petra Platen, universitetslektor i tyska, båda Göteborgs universitet

13.45-14.30:  Gruppdiskussioner kring olika teman

14.30-15.00:  Kaffe

15.00-16.00:  ”Humanioras roll i dagens samhälle”. Föredrag av Bengt Göransson, f d statsråd

16.00-16.30:  Summering, avslutning

 

Anmälningstiden har gått ut, men i mån av plats kan ytterligare deltagare ges möjlighet att delta. Konferensavgiften är 775 kr (650 utan lunch). Tag kontakt med gunhild.viden@sprak.gu.se om du är intresserad!