Header

Kungl. Vetenskapsakademien har tilldelat det Letterstedtska översättarpriset 2015 till Sven-Tage Teodorsson, docent i grekiska vid Göteborgs universitet,

för hans översättning av Plutarchos Kärlek och vänskap (Atlantis 2014).

Sven-Tage undervisade och forskade vid den klassiska institutionen vid Göteborgs universitet fram till sin pension.

Vi gratulerar honom varmt till det fina priset.

Länk till pressmeddelande:

http://www.kva.se/sv/Nyheter/2015/KVA-belonar-oversattare-och-astronom/