Header

De svenska Medelhavsinstituten hotas av nedläggning

oktober 24th, 2014 | Skrivet av Mikael Johansson i Okategoriserade - (0 kommentarer)

I regeringens budgetproposition som offentliggjordes den 23/10 föreslås i ett kortfattat, nästintill undangömt, stycke (s. 308) besparingar på de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen och Istanbul. Det föreslås även att statens finansiering av instituten upphör helt fr.o.m. 2017. Resultatet blir med stor sannolikhet att dessa värdefulla forskningsinstitut tvingas stänga ner sin verksamhet, eftersom den statliga finansieringen utgör 90 % av deras budget.

Instituten är nödvändiga för den svenska arkeologiska verksamheten i Medelhavsländerna, men de är även viktiga för språkforskare, religionsvetare, historiker och konstnärer. De bidrar till internationella och tvärvetenskapliga samarbeten, alltså just den typ av samarbeten som efterfrågas från statens sida.

Som forskare och lärare i bland annat grekiska och latin vid Göteborgs universitet kan jag inte tillräckligt beskriva hur viktiga dessa institutioner är för mig och mina studenter.

Förslaget har redan väckt stora protester i media och på nätet. På Facebookgruppen Rädda Medelhavsinstituten finns länkar till flera inlägg i denna debatt:

https://www.facebook.com/medelhavsgate?ref=profile

För dig som vill protestera mot besparingarna finns en protestlista här:

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Medelhavsinstitut

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners pris 2014

oktober 14th, 2014 | Skrivet av Mikael Johansson i Okategoriserade - (0 kommentarer)

Den 24 september i år (2014) mottog docent Sven-Tage Teodorsson Athenvännernas pris. Ceremonin ägde rum i Medelhavsmuseet i Stockholm.

”Priset (en medalj) utdelas till en person som gjort en berömlig insats genom att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland.”

Sven-Tage Teodorsson har bedrivit forskning inom en rad olika områden inom ämnet grekiska. Bland annat har han forskat på grekiskans uttal i historisk tid.
Numera ägnar han sig främst åt översättning av den grekiske författaren, filosofen och historikern Plutarchos.

Sven-Tage undervisade och forskade vid den klassiska institutionen vid Göteborgs universitet fram till sin pension.

Vi gratulerar honom varmt till det fina priset.

Colloquium on the Second Sophistic

oktober 3rd, 2014 | Skrivet av Mikael Johansson i Grekiska - (0 kommentarer)

The Many Facets of the Second Sophistic – Colloquium at the University of Gothenburg

Gothenburg, October 23–25, 2015

The term Second Sophistic was originally coined in the early third century A.D. by the Greek sophist and biographer Philostratus. Philostratus had the Greek rhetorical activity from the time of Emperor Nero to c. 230 in mind, but the term is nowadays used in a much wider sense. In modern scholarship all kinds of literary currents of the early and late imperial periods are included, even though some scholars still use the expression Second Sophistic only for the rhetorical works of the sophists. Thus, whereas the term itself is generally accepted and frequently used, its meaning is controversial.

One current debate concerns whether the Second Sophistic is followed by yet another sophistic period, the Third Sophistic. This term is advocated by some scholars to distinguish later imperial Greek literature from the literature of the actual Second Sophistic. The term was first suggested in 1993 by Laurent Pernot in La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, but the debate on the necessity and accuracy of the term has peaked in the last decade, with numerous articles for and against the concept.

The University of Gothenburg announces a colloquium on the many facets of the Second Sophistic. We welcome participants whose research field is the Second Sophistic, especially those who specialize on the term as such or who focus on the chronological or literary boundaries of the period.

The colloquium aims at shedding light on the many sophistics of modern scholarship and seeks to explore the following topics: What do specific modern researchers mean by the term Second Sophistic? At what point in time does it begin and when does it end? Could philosophical, theological, and scientific literatures be part of the Second Sophistic, or should the term be limited only to Greek rhetorical literature of Roman imperial times? The colloquium at the University of Gothenburg does not aim at settling scientific controversies as much as being an arena for a discussion of the many facets of the Second Sophistic.

The colloquium will take place at the Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, from Friday, October 23 to Sunday, October 25, 2015. 250–300 word abstracts are due by March 1, 2015 and may be sent to mikael.johansson@sprak.gu.se.