Header

De kappadokiska fäderna och den grekiska bildningen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Hösten 2014 ges den både som campus-kurs och som nätkurs på distans. Båda varianterna ges på kvartsfart. Förkunskapskrav är 30 hp antik grekiska eller 30 hp nytestamentlig grekiska.

Kursen syftar till att ge ökad färdighet i språklig interpretation av några av 300-talets kristna grekiska texter, samt att därmed ge bredare kunskaper om den senantika grekiska prosan. Utifrån texterna skisseras 300-talets litterära och kulturella grekiskspråkiga miljöer och historia; den klassiska bildningens betydelse diskuteras. På grekiska läses Basileios verk Om grekisk litteratur. Ett för ändamålet relevant urval ur Gregorios av Nazianzos, Libanios och Eunapios skildringar av 300-talets athenska bildningsmiljöer läses i översättning. Dessutom diskuteras den moderna forskningens syn på 300-talets grekiskspråkiga bildningsmiljöer (den andra sofistiken).

Anmälan och mer information finner du via antagning.se:

https://www.antagning.se/se/search?period=HT_2014&publishers=gu&freeText=gre121