Header

Om höger och vänster

20 Nov-2013 | Skrivet av Gunhild Vidén i Okategoriserade

Att vara vänsterhänt har inte alltid varit lätt. Det finns fortfarande många människor som tvingades lära sig skriva med ”rätt” hand, dvs höger, i skolan, trots att de var vänsterhänta, och vänsterhänthet har omgivits av både fördomar och vidskepelse. På engelska finns uttrycket cack-handed, med betydelsen klumpig, misslyckad. Ursprungligen betydde ordet vänsterhänt, och en förklaring till förstavelsen cack- är att det kommer från en indoeuropeisk stam med betydelsen exkrement (jfr det svenska uttrycket ”att kacka i eget bo”). Förklaringen skulle då vara att man använde vänsterhanden när man torkade sig där bak, och att den därför sågs som oren. I många språk kan man konstatera att ordet för höger också har betydelsen av bra, rätt, medan ordet för vänster ibland också har en betydelse av något felaktigt eller mindre bra. Tänk t ex på engelskans right, tyskans rechts, franskans droite, som alla betyder både höger och rätt. Franskans ord för vänster, gauche, betyder också sned, snedvriden, oriktig.

Hur är det då med latinets ord för höger och vänster? Höger heter på latin dexter och vänster heter sinister (som alla latinska adjektiv böjs de sedan i samma form som ordet de står som bestämning till. Grundformen, som anges här, är nominativ singular maskulinum). Slår vi upp ordet i den latinska ordboken upptäcker vi att dexter betyder höger, men också gynnsam, framgångsrik. Slår vi upp sinister får vi veta att ordet betyder vänster, men också ogynnsam, skadlig, ja t o m omoralisk. Här kan vi kanske påminnas om uttrycket ”vänsterprassla” på svenska. (Slå i lexikon är kul! Se Anna Blennows inlägg från 30 oktober.) Italienska har behållit latinets ord för höger och vänster (destra, sinistra), medan t ex spanskan har kvar ordet siniestro i betydelsen något dåligt, illavarslande, men har ett annat ord för vänster (izquierda), som troligen har sitt ursprung i ett preromanskt språk.

Latinets ord för höger och vänster lever vidare i engelskan, men med lite förskjuten betydelse. Dexterous betyder skicklig, händig, och där kan man lätt se ett sammanhang – det den högerhänte gör med högra handen är som regel bättre än det samme person gör med vänster hand (att göra något med vänster hand innebär ju på svenska att man gör något slarvigt och oengagerat). Sinister har samma betydelse som motsvarande ord i spanska: något illavarslande, ont. Genom att studera orden kan vi på det här sättet se hur föreställningar från antiken har levt vidare genom århundradena och är aktiva än idag. ”Höger” står för rätt och normalitet, ”vänster” för det avvikande och rent av farliga. Att en skräckfilm heter Sinister är inte så konstigt; det är säkert inte heller en slump att en av figurerna i World of Warcraft heter Sinestra – särskilt inte när man ser att ett av hennes barn heter Nefarian. Engelskans nefarious betyder ondsint, illegal, och kommer från latinets nefas, brott mot den gudomliga lagen, alltså ett mycket starkt negativt laddat ord. Vart vi än går, går vi i antikens fotspår – inte minst i dataspelens värld.

Gunhild Vidén, latin

Följ bloggen med RSS Du kan svara eller lämna en trackback.

2 kommentarer

  • Ulla säger:

    Och så finns det ju i italienskan verbet sinistrare (drabba, skada), med tillhörande perf particip sinistrato (drabbad, skada men också offer), liksom betydelsen olycksbådande etc för adjektivet sinistro eller substantivet sinistro = olycksalig händelse.

  • Inge Korkala säger:

    Även i finskan betyder ordet oikea (höger) också ”rätt”.Kommentera inlägget

Göteborgs universitet förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande.

Din epost-adress kommer inte publiceras. Namn och epost är obligatoriska fält.

*