Header

Varför heter det ”klassiska språk”?

4 Okt-2013 | Skrivet av Gunhild Vidén i Okategoriserade

Ordet klassisk används ofta om något som uppfattas som förebildligt, seriöst, traditionellt, ”fint”. Nationalencyclopedin (NE) definierar ordet som ”benämning på en tidsperiod som anses utmäras av särskilt hög intellektuell skaparförmåga” och fortsätter: ”Som klassiska har i synnerhet antikens grekiska och romerska kulturer betecknats, genom att de i Europas senare historia utövat ett övergripande inflytande på intellektuell och konstnärlig aktivitet”. De språk som tillhörde dessa kulturer, dvs latin och grekiska, har därför kommit att få beteckningen klassiska språk. Själva ordet kommer f ö, som så mycket annat i vårt moderna ordförråd, från latinet: classis var ursprungligen en avdelning inom flottan, och kom sedan att användas om de olika medborgarklasserna i Rom. Vårt ord klass kommer förstås också därifrån.
Ibland räknar man också in bibelhebreiska i gruppen klassiska språk, eller fornspråk. Vid Institutionen för språk och litteraturer inkluderar vi också fornkyrkoslaviska, som vi kommer att berätta mer om vid ett senare tillfälle.
Ämnet grekiska vid universitetet heter numera Antik grekiska, för att skilja det från nygrekiska, det språk som talas i Grekland idag. Det är dock bara halva sanningen, eftersom studiet också inkluderar bysantinsk tid, dvs medeltiden. På motsvarande sätt täcker undervisning och forskning i latin inte bara språket från klassisk tid, utan också medeltid och nyare tid. Latin var vetenskapens internationella språk långt fram i tiden och hade den ställning som engelskan har tagit över idag. Det finns alltså oerhört mycket textmaterial även från 1700- och 1800-tal som är skrivet på latin.
För den som vill läsa mer om latinets historia rekommenderas ett par utmärkta böcker på svenska: Tore Janson, Latin, Kulturen, historien, språket, samt Bo Lindberg, Europa och latinet.

Följ bloggen med RSS Du kan svara eller lämna en trackback.

Kommentera inlägget

Göteborgs universitet förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som innehåller diskriminerande uttalanden, personliga påhopp eller språk som kan uppfattas som stötande.

Din epost-adress kommer inte publiceras. Namn och epost är obligatoriska fält.

*